Usługi

 Świadczę kompleksowe usługi  z zakresu  wyceny nieruchomości na rzecz grona klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Moja oferta obejmuje również sporządzanie analiz i ekspertyz z rynku nieruchomości oraz analizę stanu prawnego nieruchomości.

Wycena nieruchomości mieszkalnych

 • lokali mieszkalnych
 • domów jednorodzinnych
 • domów wielorodzinnych

Wycena nieruchomości gruntowych

 • grunty niezabudowane
 • grunty zabudowane
 • grunty leśne
 • grunty rolne

Wycena nieruchomości komercyjnych

 • lokali użytkowych
 • magazynów
 • pawilonów handlowych
 • hoteli
 • gruntów inwesytycyjnych

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • służebności

Cele wyceny

 • określenie ceny kupna-sprzedaży
 • określenie cen negocjacyjnych i ofertowych
 • spadków i darowizn, podziałów majątku
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczustego
 • ustalenia opłat adiacenckich lub planistycznych
 • ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu, gruntowej
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych dla potrzeb amortyzacji jak również wnoszenie aportów do spółek