Cel Wyceny Nieruchomości

Wycena nieruchomości jest sporządzana zawsze w ściśle określonym celu.

Cel wyceny determinuje zastosowanie odpowiednich przepisów prawa w procesie wyceny nieruchomości, które wskazują podejście, metodę i technikę szacowania. Sporządzony operat szacunkowy dla zdefiniowanego celu wyceny może zostać zastosowany tylko w tym zakresie. O celu wyceny decyduje zamawiający operat szacunkowy. W związku tym najpierw należy ustalić cel wyceny. Zawsze o to Państwa zapytam.  Poniżej zostały przedstawione przykładowe cele, dla których sporządza się operat szacunkowy.

Przykładowe cele wyceny

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • dla potrzeb prowadzonych negocjacji
 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków)
 • podziałów majątku
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
 • wkładów niepieniężnych do spółek
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowej
 • inne cele szczególne