Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych


Zgodnie Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art 175 ust. 2: 
Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

W dniach 13-14 grudnia 2018 r w Ustroniu odbyło się szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych na temat “Trendy cenowe i indeksy zmian cen na lokalnych i regionalnych rynkach nieruchomości“, w którym miałam okazję uczestniczyć. Szkolenie miało formę wykładów oraz warsztatów. Mimo napiętego harmonogramu znalazł się również czas na wymianę doświadczeń. Był to bardzo wartościowy czas.

Miło mi również poinformować, że od 1 stycznia 2019 r jestem oficjalnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.