mgr inż. Marta Nowińska

rzeczoznawca majątkowy

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7095 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Jestem wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Ukończyłam szkolenie “Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” prowadzone przez Związek Banków Polskich. Zdałam egzamin z zakresu wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i jestem wpisana na listę udostępnianą przez ZBP.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc między innymi w seminariach organizowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jak również w innych szkoleniach.

Gwarancja rzetelności

Gwarantuję, że moje usługi są profesjonalne, obiektywne i staranne. Działam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kieruję się zasadami etyki zawodowej, w tym zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Uzyskane informacje przy wycenie nieruchomości stanowią dla mnie tajemnicę zawodową. Cechuje mnie dokładność, terminowość oraz dbałość o jakość wykonywanych usług. Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Certyfikaty i szkolenia