Wycena ograniczonych praw rzeczowych

WYCENA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • służebności