WYCENA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu służebności